ทำนายฝัน
ทำนายฝัน

การทำนายฝัน หรือ การแปลความฝัน (dream interpretation) 

1. ในด้านวิทยาศาสตร์       

นักวิทยาศาสตร์ได้พูดถึงการฝันคือเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติของสมองและคลื่นไฟฟ้าของสมองได้มีความสำคัญการปรับสมองบางส่วนพี่ยังทำงานในขณะที่เราหลับไม่ว่าจะเป็นการได้ยินการสัมผัสโดยนอกเหนือจากการควบคุมของสมองใหญ่เป็นสิ่งที่ทำให้ความฝันของเรานั้นมีเรื่องเศษแตกต่างๆที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริงการแปลความฝันในด้านวิทยาศาสตร์เกิดจากการฝังลึกในจิตใต้สำนึกของคนนั้นสามารถบันทึกคำขวัญก็ลองจดบันทึกทั้งคืนหมูฝันหลายๆคืนติดต่อกันอาจส่งผลเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและจิตใจของผู้ฟังได้มีผู้เชียวชาญด้านนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดจากเหตุใด

 

จิตวิเคราะห์

2. ในด้านจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis)

นักจิตวิทยาได้กล่าวว่าการที่มนุษย์ฝันเป็นการสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกส่วนจากคนที่มีความสุข ความทุกข์ ความผิด หวังความสมหวัง ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงนำความฝันมาใช้ในการทำจิตบำบัดผู้ป่วยโรคจิตจึงพวกเขาเชื่อว่าเป็นช่องทางที่จะได้ระบายออกมาในขณะที่หลับ ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของความฝันเห็นอย่างกว้างขวาง อบอุ่นในครอบครัว ความรักที่สำคัญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและถือว่าความฝันนั้นแสดงถึงความจริงบางอย่าง ที่ไม่ได้เปิดเผยได้ หรือเป็นแนวคิดของความคุ้มฝันความกังวล ความหลง ความเจ็บป่วย ความเครียด ทุกข์ร้อนซึ่งผู้ให้การรักษาพยาบาลควรใส่ใจ ไม่ควรละเลยต่อความฝันของผู้ป่วยด้วย

 

3. ในเชิงมนุษยวิทยา 
ความฝันพูดได้ว่าเป็นหนของวิญญาณที่ได้ไปท่องเที่ยวหรือชีวิตเจภูตของผฝันู้ฝันเอง เมื่อเราหลับเจตภูตในตัวไม่หลับไปด้วยแต่กลับจากไปท่องเที่ยวที่ต่างๆอย่างสนุกสนานอยู่ข้างนอกทำให้ความฝันนั้นมีความสุขสนุกสนานไปด้วยแต่ถ้าหากฝันว่าเข้าไปในป่าหรือฝันร้าย จะทำให้เจตภูติกลับเข้าตัวเขาก็จะตกใจตื่นและจดจำในสิ่งที่ตื่นเต้นประทับใจได้เท่านั้น มีบางครั้งที่ เจตภูตนั่นพลัดหลง กลับไม่ได้ทำให้ผู้ฝันตื่นได้อย่างลดเลือนชื่อมีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจและอาจมีกรณีไหลตายคือเจตภูตกลับไม่ถูก อันเป็นฝันที่เกิดจากธาตุพิการนั่นเอง

การทำนายความฝัน ตามตำราของไทย

วันที่ฝัน บอกผลที่ได้รับกับใคร

    * วันอาทิตย์ ฝันวันนี้ ดีร้าย ได้แก่คนส่วนมาก หรือ ผู้เป็นใหญ่ เจ้านาย
    * วันจันทร์ ฝันวันนี้ ดีร้าย ได้แก่ญาติ และ มิตรสหาย ของผู้ฝัน
    * วันอังคาร ฝันวันนี้ ดีร้าย ได้แก่บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ของเรา
    * วันพุธ ฝันวันนี้ ดีร้าย ได้แก่สามีภรรยา หรือ บุตรหลาน
    * วันพฤหัสบดี ฝันวันนี้ ดีร้าย ได้แก่ครูบา อาจารย์ หรือ ผู้อบรม สั่งสอน
    * วันศุกร์ ฝันวันนี้ ดีร้าย ได้แก่ข้าทาส บริวาร สัตว์ และสิ่งของ เครื่องใช้
    * วันเสาร์ ฝันวันนี้ ดีร้าย ได้แก่ตนผู้ฝัน ทั้งปวง