You are currently viewing ทำไมต้องดูดวง ดูดวงเพื่ออะไร มีประโยชน์จริงไหม

ทำไมต้องดูดวง ดูดวงเพื่ออะไร มีประโยชน์จริงไหม

ในชีวิตคนเราเกิดมาพร้อมกับความสงสัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิด เหตุผลของการมีชีวิต เกิดมาทำไม ทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นเรื่องเร้นลับ หากเป็นทางศาสนานั้น ศาสนาพุทธก็ได้ให้คำตอบไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากเหตุ เพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดผลอย่างนั้น ซึ่งกรรมในอดีตชาตินั่นเองที่ส่งผลทำให้เกิดผลในปัจจุบัน และเช่นเดียวกันกรรมในปัจจุบันย่อมส่งผลต่อในอนาคต เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้เหตุการณ์ในปัจจุบันนั้น ก็ต้องรู้เหตุในอดีตว่าเราได้ทำอะไรมาบ้าง แล้วในระยะนี้จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้น เพื่อการตัดสินใจต่างๆในปัจจุบันจะได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้

ทำไมต้องดูดวง

การดูดวง มีประโยชน์หลายประการ โดยจะยกตัวอย่างมาเป็นข้อๆพร้อมคำอธิบายเพื่อทำให้เห็นภาพชัดเจน ว่าไม่ได้คิดไปเองหรือเป็นที่พึ่งทางใจที่หลอกลวง ไม่มีประโยชน์ หรือเสียเงินโดยใช่เหตุ

  1. ทำให้รู้ใจตัวเอง ทำให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไร ก่อนที่จะไปดูดวงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องที่ตัวเองอยากรู้ แม้ว่าคำตอบจากหมอดูนั้นจะตรงใจหรือไม่ก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วก็จะตัดสินใจตามใจปรารถนาอย่างแน่นอน แต่การจะดูดวงนั้นย่อมทำให้เรารู้ใจตัวเองว่าเราต้องการอะไร
  2.  ได้รับคำแนะนำจากคนที่ไม่มีส่วนได้เสีย หมอดูส่วนใหญ่ จะมีหลักแนวคิดที่เป็นเหตุผล และมีคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพรามณ์ ฮินดู เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาว และความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ คำแนะนำเหล่านั้นมักจะมีส่วนทำให้สิ่งที่เราต้องพิจารณาดีๆ เพราะหากเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อาจส่งผลร้ายต่อชีวิตเราก็ได้
  3.  ทำให้ระมัดระวังสิ่งต่างๆมากขึ้น ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปดูดวงก็จะมีปัญหาที่ไม่รู้จะพึ่งใคร คำแนะนำจากหมอดูนั้น เค้าอาจมีประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ และคำแนะนำนั้นจะทำให้เราสามารถป้องกันเหตุที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นได้
  4. ทำให้สบายใจ บางครั้งเหตุการณ์ที่เราไม่รู้ หาทางออกไม่ได้ หรือมีความกังวล และความเชื่อในสิ่งเร้นลับอาจทำให้เราเกิดความสบายใจมากขึ้น การไปดูดวงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหากทำให้คนบางคนสบายใจขึ้น
  5. รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ หมอดูบางคนมีวิชาการดูดวงดาว อดีต และนิสัยใจคอของเรา บางสิ่งบางอย่างที่หากปรับปรุงแล้วก็อาจเปลี่ยนอนาคตของเราได้ หากเราเปิดใจและลองปรับตัวไปในทิศทางที่ดี ก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

สิ่งที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นจริง

หากเราเชื่อวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งแต่ละสิ่งนั้น เกิดขึ้นจากเหตุและผล กฎแรงโน้มถ่วง กฎฟิสิกซ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็เพราะเหตุผล แล้วทำไมสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราถึงสงสัยในความเร้นลับ จริงๆแล้วสิ่งที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆนั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย การรักษาศีล 5 นั้นเป็นการทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแบบง่ายๆ และสามารถอธิบายด้วยเหตุผลแบบพื้นฐานให้คนธรรมดาทั่วไปเข้าใจได้อย่างง่ายได้

  1. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เมื่อเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้ว ก็จะไม่มีใครมาคิดร้ายกับเรา
  2. ไม่ลักทรัพย์ เมื่อเราไม่คิดจะเอาของผู้อื่น ก็จะไม่มีใครมาคิดร้ายกับเรา
  3. ไม่ประพฤติผิดในกาม เมื่อเราไม่คิดจะผิดลูกผิดเมียใคร คนที่เรารักก็จะไม่เสียใจที่เรานอกใจ
  4. ไม่พูดปด เมื่อเราพูดแต่ความจริง คนที่ฟังก็จะเชื่อมั่นในตัวเรา ทำให้เรามีความน่าเชื่อถือ
  5. ไม่ดื่มสุราเสพของมึนเมา เมื่อเราไม่ดื่มของมึนเมา ก็ทำให้เราไม่ต้องเสียเงินและเวลาไปกับสิ่งไร้สาระ ไม่ทำให้เกิดความคึกคะนอง ความประมาท ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำความเสียหายให้กับชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
ส่วนเรื่องการเข้าใจพื้นฐานชีวิต เรื่องความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้น หากเราเข้าใจว่าเหตุที่เราอยาก เราโกรธ นั้นเกิดจากความหลงในรูปลักษณ์ ยศฐาบรรดาศักดิ์ หากเป็นสิ่งที่ไม่เบียดเบียนใครก็คงไม่เสียหาย แต่ส่วนใหญ่แล้วการจะได้มากซึ่งอำนาจ เงินทอง มักจะต้องต่อสู้เบียดเบียนกันอย่างไม่หยุดหย่อน หากเราสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆว่าล้วนไม่ยั่งยืน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามกาลเวลาของมัน ก็จะทำให้เราละในตัวตนทีละนิดๆ และความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนั้นก็จะน้อยลงไปพร้อมๆกัน ชีวิตที่สบายใจก็จะมีขึ้นได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็ม เพียงรู้จักเหตุผลของการมีชีวิตที่ถูกต้องก็คุ้มกับการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้ว

“หากยังไม่เคยสูญเสีย ก็จะไม่เข้าใจคุณค่าของมัน”

บางคนเกิดมาพร้อมกับครอบครัวที่อบอุ่น แต่มีทรัพย์น้อย บางคนเกิดมาพร้อมกับทรัพย์ แต่มีสุขภาพที่ไม่ดี บางคนเกิดมาไม่มีอะไรที่เด่นแต่ก็ไม่ได้ขาดอะไร จริงๆแล้วมนุษย์ตามหาสิ่งที่ตัวเองขาด จนลืมคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมี เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไป

 

อะไรคือความหมายของชีวิต

ชายคนหนึ่งทุ่มเททำงาน สละเวลา สละสุขภาพ สละครอบครัว สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้องการเงิน เพราะคิดว่าเงินคือสิ่งที่จะทำให้เขามีความสุข จนกระทั่งในวันนึงที่เขารู้ตัวว่าเขาเป็นมะเร็ง และจะต้องจากโลกนี้ไปโดยเหลือเวลาที่จะใช้ชีวิตจริงๆเพียง 3 เดือน เขาจึงรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการนั้นไม่ใช่เงิน แต่เป็นความมั่นคงในชีวิต ที่จะทำให้ครอบครัวไม่ลำบาก และมีเงินใช้ไปจนบั้นปลายชีวิต 

แต่ในวันที่เขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็ง เขาตั้งคำถามมากมายว่าทำไมเขาถึงโชคร้าย เงินที่หามาตลอดชีวิตก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ เวลาที่เสียไปกับการทำงานอย่างหนัก ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ห่างเหิน ทำให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วชีวิตที่ดีนั้น คือการได้ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับสิ่งดีๆ เวลาในแต่ละวันนั้นมีคุณค่า ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญกับมันแค่ไหน 

เราไม่ต้องถึงขนาดกดดันตัวเองว่าจะต้องมีความสุขในทุกๆวัน เพียงแต่เข้าใจว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอยู่สำหรับเราหรือคนที่เรารัก วางแผนตามโอกาสที่ได้รับ และใช้ชีวิตอย่างถูกครรลองคลองธรรม เพื่อทำให้อนาคตไม่ลำบาก ไม่เดือดร้อน ในวันที่เจอความทุกข์ ปัญหาชีวิต ก็ให้รับรู้ว่ามันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด และหากจะต้องถึงวันนั้นของชีวิต ก็จะได้สบายใจว่าเราได้ใช้ชีวิตมาอย่างถูกต้อง คุ้มค่า ไม่ต้องมาเสียดายเวลาที่ผ่านมาเหมือนชายคนนี้

Presented by fun888