ทำไมต้องดูดวง ดูดวงเพื่ออะไร มีประโยชน์จริงไหม

ในชีวิตคนเราเกิดมาพร้อมกับความสงสัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิด เหตุผลของการมีชีวิต เกิดมาทำไม ทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นเรื่องเร้นลับ หากเป็นทางศาสนานั้น ศาสนาพุทธก็ได้ให้คำตอบไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากเหตุ เพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดผลอย่างนั้น ซึ่งกรรมในอดีตชาตินั่นเองที่ส่งผลทำให้เกิดผลในปัจจุบัน และเช่นเดียวกันกรรมในปัจจุบันย่อมส่งผลต่อในอนาคต เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้เหตุการณ์ในปัจจุบันนั้น ก็ต้องรู้เหตุในอดีตว่าเราได้ทำอะไรมาบ้าง แล้วในระยะนี้จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้น เพื่อการตัดสินใจต่างๆในปัจจุบันจะได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ทำไมต้องดูดวง การดูดวง มีประโยชน์หลายประการ โดยจะยกตัวอย่างมาเป็นข้อๆพร้อมคำอธิบายเพื่อทำให้เห็นภาพชัดเจน ว่าไม่ได้คิดไปเองหรือเป็นที่พึ่งทางใจที่หลอกลวง ไม่มีประโยชน์ หรือเสียเงินโดยใช่เหตุ ทำให้รู้ใจตัวเอง ทำให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไร ก่อนที่จะไปดูดวงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องที่ตัวเองอยากรู้ แม้ว่าคำตอบจากหมอดูนั้นจะตรงใจหรือไม่ก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วก็จะตัดสินใจตามใจปรารถนาอย่างแน่นอน แต่การจะดูดวงนั้นย่อมทำให้เรารู้ใจตัวเองว่าเราต้องการอะไร  ได้รับคำแนะนำจากคนที่ไม่มีส่วนได้เสีย หมอดูส่วนใหญ่…

Continue Reading
Close Menu